Ανάζήτηση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

2:30-5:00

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

• ΑΥΓΟΔΡΟΜΙΕΣ
• ΣΑΚΚΟΥΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
• ΓΑΪΔΟΥΡΟΔΡΟΜΙΕΣ
• ΣΧΟΙΝΙ
• ΑΛΕΥΡΟΦΥΣΗΜΑ
• ΛΟΥΚΟΥΜΟΜΑΧΙΕΣ

5:00-7:00

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΖΗΔΡΟΣ»

ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

Related Documents:
Orjinal Fx15 Zayflama Hap.htm

« Πίσω